Oblíbené (0)
MĚNA
Volejte, rády Vám poradíme
734 622 002 
saty@blankastraka.cz
0 ks

Cookie

1. Společnost STRAPER s.r.o., IČ: 27312755, se sídlem Pasteurova 1752/20, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, jakožto provozovatel této webové stránky, jako správci osobních údajů (dále jen „Správce“), užívají na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

- marketingové aktivity fungování webových stránek.

 

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

 

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu saty@blankastraka.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

- poskytovatel služby Ověřeno zákazníky - Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín

- společnost Shop Store s.r.o., IČ: 28499379, se sídlem Bucharova 1314/8, Praha 13, poskytovatel systému internetového obchodu

 

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: požadovat po Společných správcích informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii, vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování, požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců, v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

 

10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: BlankasStraka.cz - cookie pro možnost zobrazení stránek a fungování košíku a objednávkového formuláře Google - cookie pro statistiky návštěvnosti Youtube - cookie pro zobrazení videa Heureka - cookie pro zobrazeni ověřeno zákazníky